Home transport deseuri

transport deseuri

Transportam deseuri

Transportam de deseuri provenite de la lucrari in constructii, deseuri de la fabrici, deseuri din diverse prelucrari de plastic, metal, lemn, piatra, sticla, deseuri ce nu implica riscuri biologice. Deseuri provenite din urma lucrarilor gospodaresti, din gradinarit, amenajari, si alte activitati.


Ne adresam persoanelor fizice si juridice de pe toata suprafata capitalei si a zonelor invecinate.

Transportul deseurilor se asigura cu utilitare special echipate, de 3,5 tone si un volum de 8-10 metri cubi. Pe fiecare masina este un echipaj de 3 muncitori care asigura incarcatul. Deseurile, atunci cand nu pot fi manipulate usor cu mana, vor trebui ambalate in saci sau cutii, mai ales atunci cand masina nu poate fi garata in aproprierea lor. Masina este inchisa (duba) pentru a impiedica raspandirea deseurilor in spatiu public.


A doua varianta  este inchirierea de container pentru transportul deseurilor. Aceste containere sunt special construcite pentru a transporta deseuri si au o capacitate de 4 sau 7 metri cubi, ele suportand o greutate pana la 10 tone.

Inchirierea coontainerului se face pe o perioada determinata de 1-3 zile, in functie de necesitati. Stationarea containerului poate fi mai mica sau mai mare in functie de circumstantele clientului. Deseurile trebui sa se incadreze in mentiunile de ma sus, deseuri ce nu contin substante periculoase sau materiale contaminatoare.

Toate aceeste deseuri sunt descarcate lagropi de gunoi avizate de autoriati pentru acest lucru.

telefonul clientului 0727 656 366

transport deseuri bucuresti containere deseuri nepericuloase

Inc? de la nceputurile erei noastre, n Imperiul Roman, salubrizarea ora?ului era realizat? n mod organizat. Str?zile pavate, murdare erau sp?late regulat, chiar dac? o cur??are generala se producea la intervale de ctiva ani. ?i gunoiul menajer era, n ora?e, colectat ntr-o manier? organizat?.

n perioada migra?iei popoarelor s-au pierdut majoritatea cuno?tin?elor despre  necesitatea men?inerii cur??eniei n spa?iul vital uman. Dispozitivele de cur??are existente n acea vreme au disp?rut, sistemul n ntregul lui a disp?rut, n consecin??, epidemiile au nceput s? se r?spndeasc? cu rapiditate.. Acest lucru a r?mas aproape neschimbat pn? n a doua jum?tate a Evului Mediu.

Transportul de?eurilor  de fapt reprezinta totalitatea proceselor care ncep dup? colectarea de?eurilor ?i se ncheie cu predarea acestora la instala?iile de reciclare, tratare ?i /sau eliminare a acestora.

De acest proces transport deseuri se ocupa echipa noastra!

Societatea de consum a adus, pe lng? binefacerile sale, ?i multiple probleme dificile, printre care cele de ordin tehnic, economic ?i juridic privind existen?a de?eurilor ?i cerin?a elimin?rii (diminu?rii) acestora.

Una dintre numeroasele probleme ale vie?ii moderne o constituie cea a stoc?rii, neutraliz?rii ori elimin?rii de?eurilor. Din punct de vedere al provenien?ei lor, acestea pot fi: de?euri menajere, de?euri industriale, de?euri agroalimentare ?i de?euri nucleare.

Dup? colectarea de?eurilor, de la locul la care au fost generate urmeaz? transportul  deseuri la distan?? mic?, la instala?ia de reciclare, tratare ?i /sau eliminare a de?eurilor care se g?se?te n apropiere sau la o sta?ie de transfer.

De la sta?ia de transfer de?eurile ajung, prin transportul deseuri  la mare distan?? la o instala?ie central? de reciclare, tratare ?i/sau eliminare.

Principalul obiectiv al legislatiei privind transportul deseurilor este asigurarea protectiei mediului atunci cnd deseurile fac obiectul unui transport deseuri.

Pentru minimizarea costurilor ?i a impactului ecologic, n special asupra popula?iei va fi necesar? optimizarea activit??ilor de transport ct mai mult posibil.

De?eurile menajere cuprind n special gunoaiele menajere propriu-zise, gr?mezile de de?euri, de?eurile legate de folosirea automobilelor (epave, pneuri, bidoane) etc.

Cantit??ile de de?euri casnice produse, difer? de la o ?ar? la alta, n func?ie de nivelul de dezvoltare, tradi?ie, etc. Astfel, n 1990, un francez arunca zilnic 1 kg de gunoi, cantitate comparabil? cu cea produs? de c?tre ceilal?i vest-europeni, dar inferioar?  de aproape dou? ori celei produse de un american ori un canadian.

Se constat? n ultimele decenii cre?terea ponderii, n cadrul de?eurilor menajere, a hrtiei ?i a cartonului, a materialelor putrescibile etc.

Principala cale o constituie n acest sens reciclarea, pentru care sunt folosite curent trei metode: compostajul, incinerarea, depozitarea. Ponderea acestora este foarte variabil? de la o ?ar? la alta, de la o epoc? la alta.

Salubrizarea mediului urban constituia, pn? n urm? cu pu?in timp, o tem? care se discuta doar n dezbaterile publice, odat? cu men?ionarea necesit??ii de a transporta de?eul n afara limitelor spa?iului de locuit.

Colectarea de?eurilor din ora?e cu ffirma transport deseuri, din motive estetice ?i ca sarcin? a organelor publice, dateaz?, n Europa central? nc? din perioada Rena?terii.

Accelerarea r?spndirii epidemiilor prin contactul cu de?eurile din gospod?rii particulare sau de exemplu din amplasamente pentru tratamente medicale este ast?zi un fapt cunoscut, c?ruia i se caut? solu?ii n cadrul asigur?rilor sociale. Microrganismele ?i substan?ele din reziduurile urbane pot afecta s?n?tatea oamenilor. Multe dintre mecanismele de transport ?i de manifestare ale acestora sunt cunoscute ?i constituie obiect al prezentului ghid.

M?surile de prevenire (de exemplu respectarea distan?elor de siguran??, a intervalelor de ridicare a gunoiului cu transport deseuri, a interdic?iei de acces n rampele de gunoi deschise) sunt stabilite ast?zi de c?tre autorit??ile de control ?i de cele care elibereaz? autoriza?ii, autoritati care asigur? totodat? ?i realizarea lor.

Cu pu?ine decenii n urm?, n Europa, ndep?rtarea de?eurilor avea loc ntr-o form? adeseori periculoas? pentru mediu. Gunoiul era evacuat n gropi s?pate n p?mnt, iar apoi ars.

n a doua jum?tate a acestui1 secol, prin aceste metode, au fost eliberate cantit??i mari de halogeni ?i hidrocarburi, care au ajuns n circuitele biogeochimice locale sau globale ale substan?elor n natur?. Gazul metan ?i dioxidul de carbon, generate prin descompunerea anerob? ?i aerob? a materialelor organice din de?eu, contribuie ast?zi considerabil la schimbarea climei pe glob.

C?ile de r?spndire a substan?elor d?un?toare sunt aerul ?i apele de infiltra?ie din depozitele de reziduuri neprotejate.

Gunoiul urban a nceput s? fie considerat ca un amestec nedefinit de substan?e, mai mult sau mai pu?in d?un?tor din punct de vedere chimic, dar care, prin reac?ii chimice ?i biologice interne, poate conduce la alte substan?e ?i mai d?un?toare.

n cadrul gospod?ririi de?eurilor, la estimarea efectelor asupra mediului nconjur?tor, nu se mai discut? numai despre felul ?i tehnica nl?tur?rii de?eurilor, ci ?i despre prioritatea strategiilor ?i activit??ilor de evitare a form?rii deseurilor ?i de valorificare a acestora prin transport deseuri dar nu deseuri periculoase.

Echipa noastra va poate ajuta sa uitati de stresul transportului deseuri nepericuloase deoarece va asiguram personal tanar, care se adapteaza tuturor cerintelor eforturilor fizice pentru ca dumneavoastra sa fiti pe deplin multumiti!